Leczenie i diagnostyka w okresie przed i okołomenopauzalnym

Menopauza  jest naturalnym procesem biologicznym, podczas którego w wyniku osłabienia funkcji hormonalnej jajników dochodzi do ustania menstruacji. Jest okresem przejściowym od okresu rozrodczego do okresu starości.

Najczęściej obserwuje się m.in.:

zmiany naczynioruchowe, zaburzenia emocjonalne, zmiany w kośćcu zaburzenia metabolizmu lipidów i węglowodanów uderzenia gorąca i nadmierna potliwość o różnorodnym nasileniu zaburzenia pamięci i koncentracji, obniżenie nastroju, bezsenność, trudności w podejmowaniu decyzji.

Średni wiek występowania ostatniej miesiączki w Polsce wynosi około 49 lat. Zależy on od liczby pęcherzyków w jajnikowych. Największa ich liczba występuje w wieku płodowym i maleje w miarę upływu lat. Do najważniejszych czynników wpływających na czas wystąpienia ostatniej miesiączki nalezą wiek, w którym wystąpiła ona u matki danej kobiety, oraz palenie papierosów.